Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау – ҚАЛАЛЫҚ ПАЛЛИАТИВТІК КӨМЕК ОРТАЛЫҒЫ